Workshops, der udvikler undervisning

Trænger I til ny viden, konkrete ideer eller nye vinkler på jeres undervisningspraksis? Sprog i undervisning tilbyder pædagogisk og didaktisk inspiration til gymnasielærere, som er interesserede i emner som sprogbrug i alle fag, gruppearbejde, kulturel mangfoldighed og faglig læsning.

Sprog i undervisnings workshops er tilrettelagt som skolebaserede workshops og foregår på jeres skole. En workshop kan fx indgå som et modul på en pædagogisk dag, som et indspark til en aktuel problemstilling eller som et input til et teams pædagogiske drøftelser.

Hver workshop foregår i en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Desuden får I lejlighed til pædagogiske og didaktiske drøftelser sammen med jeres kolleger – hvilket de færreste af os når i hverdagen.

Arbejder I med synlig læring, faglig læsning eller læringsmål og -evaluering, kan I finde mange nyttige konkrete redskaber hertil i mine workshops.

Marie-Louise Kragelund
Marie-Louise Kragelund

Jeg har gennem mere end 15 år beskæftiget mig med sprog og undervisning, heraf har jeg gennem 4 år udviklet gymnasieundervisning i samarbejde med en række gymnasielærere. Jeg videregiver nu viden herfra – samt fra mange års erfaring som sproglærer – i form af oplæg, workshops og individuel sparring.